Nieuws

Volgen op

Uitnodiging: Algemene ledenvergadering dinsdag 30 mei

Op dinsdag 30 mei zal vanaf 20.00 uur de algemene ledenvergadering (ALV) plaatsvinden in de kantine van IJsselmeervogels. IJsselmeervogels nodigt graag alle (ere)leden uit voor deze bijeenkomst.

Agenda

 1. Opening vergadering
 2. Vaststellen notulen van de ALV gehouden op 8 november 2016
 3. Begroting 2017-2018 & stand van zaken 2016-2017
 4. Toelichting (ver)bouwplannen kantine
 5. Definitieve akte statutenwijziging (Opnieuw op de agenda vanwege het vereiste quorum)
 6. Bestuursverkiezing
  Het bestuur draagt Mw. E. van Halteren voor een tweede termijn voor. (De voordracht van tegenkandidaten kan t/m maandag 22 mei 2017 conform de statuten bij de secretaris worden ingediend).
 7. Pauze - mogelijkheid tot het indienen van schriftelijke vragen
 8. Beantwoording schriftelijke vragen
 9. Sluiting vergadering

Toegang uitsluitend op vertoon van een geldige ledenpas.

Notulen en de nieuwe statuten zijn voor leden op te vragen bij de secretaris via [email protected] onder vermelding van het lidnummer (te vinden op de ledenpas).

Terug

Deel via
Alle evenementen

Evenementen

27
mei
Laatste instuifdag KRV

Laatste instuifdag KRV
Hoofdveld IJsselmeervogels

30
mei
G-team tegen Koeman & Friends

G-team tegen Koeman & Friends
Hoofdveld

30
mei
Algemene ledenvergadering

Algemene ledenvergadering
Kantine

1
juni
Kampioensreceptie

Kampioensreceptie
Kantine

Alle evenementen
Alle video's

Recente media

Alle video's