Organisatie

Volgen op

Bouwjournaal kantine

Deel 2 - 20 september 2017

20170920 image2aAfgelopen week is een start gemaakt met de bouw van fase 1. Zoals bekend betreft fase 1 het verbouwen van de oude kleedkamers/opslag aan de noordkant van de kantine, tot nieuwe keuken, koeling en opslag. Door een ploeg vrijwilligers zijn er muren gesloopt, tegels verwijderd, de schoorsteen weggehaald en de nodige leidingen verwijderd of omgelegd.

Deze week wordt er uitgegraven en zullen de funderingswerkzaamheden starten. De palen worden geboord door Hoolwerf Heiwerken. Één van de vele sponsoren die eraan bijdragen dat de club deze bouw financieel kan dragen.

20170920 image3

De foto's geven al een eerste impressie. De vrijwilligers worden natuurlijk voorzien van een hapje en drankje. Met Arie de Graaf als drijvende kracht daarachter hebben onze sponsoren Sil de Graaf, De Kaaieman, Eb en Vloed en Alex Ruizendaal ervoor gezorgd dat de werkers konden genieten van gebakken tongetjes. Ook de Saucijzenbakker heeft zich van zijn beste kant laten zien door krachtvoer te leveren.20170920 image4

De kop is eraf. Karel van der Kleij, Herman Hoeve en Bram de Graaf, de uitvoerders op de bouw, hebben er alle vertrouwen in dat we voortvarend verder kunnen, maar attenderen erop aan dat niets vanzelf gaat. Er blijven vele handen nodig.

Meld je aan bij Karel (06 10716771) of geef het aan bij je aanvoerder/leider van je seniorenteam.

20170920 image5

Deel 1 - 1 september 2017

Binnenkort starten de werkzaamheden rondom de verbouw/nieuwbouw van de kantine. Zoals bekend worden deze in 4 fases uitgevoerd, waarbij voor fase 1 en 2 definitief akkoord is ontvangen van de leden.

Op de ALV van mei hebben we met elkaar afgesproken dat het succes van dit project staat of valt met de inzet van eigen mensen. Alle hulp is hierbij welkom: bouwvakkers, maar ook slopers, denkers en doeners.  Diverse mensen hebben al toegezegd te willen helpen. Dit gaan we nu in kaart brengen. Maar we hebben niet snel genoeg mensen. Dus meld je aan als je de komende tijd mee wilt helpen aan het realiseren van onze plannen. Dat kan middels een mail naar [email protected] of een belletje naar een van de mensen van het bouwteam .

Dat bouwteam bestaat uit diverse mensen. De uitvoering en organisatie is in handen van Karel van der Kleij, (06 - 10716771) en Herman (06 - 10314040) Herman Hoeve en Bram de Graaf.  Als bestuur en bouwcommissie zijn we blij dat deze mannen de kar gaan trekken. De bouwcommissie bestaat verder uit Jan Gerard Koelewijn (vz), Jaco Blotenburg (teken- en rekenwerk) en Jaco Duijst (E&W installaties). Vanuit het bestuur zijn Martin Koelewijn, André Beukers en Frank van den Bos erbij betrokken.

Regelmatig zal er op de site een verslagje komen van de stand van zaken.

Verbouwplannen gepresenteerd op ALV

Al langere tijd leeft binnen de vereniging de behoefte om de kantine eens een flinke opknapbeurt te geven. Enige jaren geleden is daar ook een aanzet toe gemaakt door de entree met de toiletgroepen aan te pakken. Daarna kwam er, noodgedwongen, wat de klad in. Met de fantastische opbrengst van de veiling in het najaar van 2016 ontstond weer de mogelijkheid om de plannen nieuw leven in te blazen. Maar goed ook, want met name de keuken is dringend aan vervanging toe.

Het proces tot nu toe
Begin dit jaar is onder de bezielende leiding van Jan Gerard Koelewijn een bouwcommissie in het leven geroepen. Deze commissie is begonnen met het inventariseren van de wensen en behoeften. Voor de kantine betekent dit, naast het dringend noodzakelijk vervangen van de keuken, ook een andere oriëntatie van de snackbar en een betere opstelling van de bar en koffie-uitgifte. Daarnaast kampen we ook met een chronisch tekort aan vergaderruimte en is er de behoefte om het visbakken en de kledinguitgifte anders te organiseren.

Op basis van deze inventarisatie en wat bezoekjes aan andere clubs is een vlekkenplan en een eerste conceptontwerp gemaakt. Dat is vervolgens met de verschillende belanghebbenden doorgesproken. Vervolgens is een kostencalculatie gemaakt (hierover later meer) en is het plan voorgelegd aan bestuur en RvA. Uiteindelijk is in de ALV van 30 mei door de leden een akkoord gegeven om te starten met de uitvoering van fase 1 & 2.

3D Aanzicht Bouwfase 3

Planning
Het is de bedoeling om na de bouwvak (vooropgesteld dat de vergunning binnen is) te beginnen met de uitvoering van fase 1. Als het allemaal lukt, dan zou deze fase in de zomer van 2018 klaar moeten zijn, zodat fase 2 zoveel mogelijk in deze zomerstop uitgevoerd kan worden. Voor zowel de planning als de financiering geldt dat er in de huidige schattingen al behoorlijk rekening gehouden wordt met zelfwerkzaamheid en bijdragen in natura (manuren of materialen) door sponsoren. We moeten ons realiseren dat dit een keiharde voorwaarde is om deze plannen te kunnen realiseren. Het is dus van het grootste belang dat we de toezeggingen en inschattingen werkelijkheid kunnen laten worden. Laten we dus met z’n allen de schouders eronder zetten!

3D Aanzicht Bouwfase 1