Organisatie

Volgen op

Bouwjournaal kantine

Update 17 januari 2018

Ruwbouw gereed, nu de afbouw nog

In het vorige bouwjournaal eindigden we met de opmerking ‘Op naar het pannenvet’. Dat pannenvet is inmiddels achter de rug; we zijn al weer een stuk verder. De regelmatige bezoeker van de bouwplaats kan het niet ontgaan zijn. Inmiddels is de ruwbouw van fase 1 gerealiseerd: alles zit dicht, deuren en glas zijn geplaatst, de heaters om te drogen zijn actief.

20180103 11505820171122 162801

Maar binnen is er inmiddels ook al weer het nodige gedaan. En dat allemaal door die trouwe ploeg vrijwilligers. Met hulp en sponsoring van Heinen en Hopman en Wedy Techniek is de vloerverwarming geplaatst en begin januari de cementdekvloer gelegd door een bevlogen groep vrijwilligers. De eerste wanden zijn behandeld; met het tegelwerk wordt nog deze week gestart. Ook het loodgieters- en elektrawerk is zover dat over niet al te lange tijd de keuken en de werkbladen geplaatst kunnen worden. Het nieuwe domein van Henk van Triest, de kledingopslag en -uitgifte, schiet ook al op. De stellingen worden binnenkort getimmerd en waarschijnlijk is Henk de eerste die overgaat.

20180103 115256

20171114 110105

Qua planning liggen we volledig op koers. Het ziet er zelfs naar uit dat we de koeling, opslag en keuken al eerder in gebruik kunnen nemen.. De nieuwe koelruimte, door onze trouwe sponsor Willemsen Isolatiebouw geleverd, is vorige week geplaatst. Over enkele weken de koelmotor nog even monteren en ook deze ruimte is dan klaar voor gebruik. Dit alles geeft de mogelijkheid om eerder dan gepland met fase 2 te beginnen. Laten we die fase maar 2A noemen. In die 2A fase gaan we alvast de huidige keuken, koeling en opslag demonteren en slopen. Dat scheelt straks weer tijd in de uitvoering van fase 2B. Dit betekent dat de loopafstanden van koeling, keuken en opslag naar de huidige bar tijdelijk even wat langer zijn. Dat beetje overlast hoort nu eenmaal bij (ver)bouwen. Met het vooruitzicht van een compleet nieuwe keuken en kantine moeten we dat er zeker voor over hebben. Volgende keer meer over fase 2B: de kantine zelf. Nu alle aandacht op de afbouw van fase 1. Financieel loopt alles nog netjes in de pas. Dankzij sponsoren en vrijwilligers verwachten we zelfs voldoende te besparen om straks ook geld uit te kunnen geven voor zaken die nog niet waren meegenomen. Denk bijvoorbeeld aan het straatwerk.

Zoals u weet bestaat de financiële fundering van de bouw uit de spaarpot die we aan het vormen zijn. Om de spaarpot op het afgesproken niveau te krijgen zal er wederom een gala-avond georganiseerd worden, en wel op 16 november dit jaar. Over de vorm en inhoud wordt nog nagedacht door dezelfde commissie die dat zo succesvol deed in 2016. Maar noteer deze avond maar vast in de agenda.

Nieuwbakken sponsor René Buitenhuis (Stormy Support & Service, My24service.com, Gift4events en De Kerstmarktspecialist) zette de leden van de bouwcommissie in het zonnetje met een 'kerst'-pakket als dank voor hun inzet

Voor meer foto's verwijzen we graag naar het fotoalbum.

Update 6 november 2017

"Wat is er al veel gedaan". Dat horen de bouwers de afgelopen weken nogal eens. En inderdaad, in deze fase van de bouw lijkt alles heel hard te gaan. Eerst een tijd "in de grond" aan de gang, maar nu begint het echte bouwen. Al heel snel zijn de contouren van het nieuwe gedeelte zichtbaar geworden. We liggen op schema en zoals het er nu naar uitziet zijn we ruimschoots op tijd klaar met deze fase. Voorzichtig zijn we ons al aan het voorbereiden op fase 2. Mogelijk wordt het wel een fase 2A, het aanpakken van de oude koeling, opslag en keuken, en een fase 2B, de rest van de kantine. Maar dat is nog even van later zorg.

IMG 1815

Tot op het moment van schrijven, 6 november, hebben we nog geen grote tegenvallers gehad. Voortschrijdend inzicht heeft wel tot het besluit geleid om het bestaande dak te verwijderen en ook te vernieuwen. Waar het eerst de bedoeling was dat deel nog te gebruiken, bleek tijdens de sloop dat het toch echt beter is om het gehele dak te vernieuwen. Verder zijn er eerder meevallers dan tegenvallers geweest. En die meevallers danken we aan diverse bedrijven die al dan niet anoniem materialen, materieel, diensten en/of medewerkers beschikbaar stellen. Bedrijven als Koelewijn Bouw, Systeemvloeren Service Bunschoten, Calduran, Installatiebedrijf de Graaf, Bodu, Hoolwerf heiwerk, Hoolwerf Loonwerken, architectenbureau Blokhuis Braakman, Herubo, Vebo. Allemaal hebben ze in verschillende vormen eraan bijgedragen dat we ook financieel nog steeds in de pas lopen. Ongetwijfeld zullen er ook nog wel wat tegenvallers komen, maar voorlopig gaat het dank zij onder meer deze bedrijven heel goed. Fantastisch en nu alvast heel veel dank daarvoor!

IMG 1822

We kunnen het niet genoeg noemen: de vrijwilligers. Hartverwarmend om te zien hoeveel mensen zich aanbieden en daadwerkelijk zich ook inzetten. Om die mensen ook allemaal op zijn tijd van een natje en een droogje te voorzien draait de keuken van Tijmen nog wel eens overuren. Tot op heden is het Arie de Graaf nog steeds gelukt sponsoren te vinden die voor de inwendige mens zorgden. Met genoegen noemen we ze hier. De kippen van Gerald van de ‘Grillking’, de karbonades werden geregeld door de vishandelaren Henk en Dennis Bos. Ook NAS en Wouter de Graaf lieten zich niet onbetuigd met de lekkernijen bij de koffie. Ook jullie allemaal heel hartelijk dank.

Op naar het pannenvet!

Update 21 oktober 2017

SAMEN WERKEN, SAMEN BOUWEN………..
Meestal worden we niet zo vrolijk als we de kop van dit stukje luidkeels horen zingen bij onze buren. Maar in dit geval is het echt zo: samen werken, samen bouwen. Maar dan letterlijk. Wat is de afgelopen paar weken veel gedaan. De meeste sportparkbezoekers denken dan ongetwijfeld aan de vernieuwbouw van onze kantine maar wat denkt u van onze sporthal?

Daar was het dak al aangepakt met behulp van de Club van 100, maar inmiddels zijn ook de kleedkamers van de sporthal grondig gerenoveerd. Kleedkamers die op zaterdag hard nodig zijn, maar zeker ook voor de gebruikers van de Toekomst (zaalvoetbal!!). Zonder anderen tekort te doen wil ik hier toch met name Willem Koelewijn (van Hent), Klaas Koelewijn (Meun), Evert de Graaf (Steen) en Evert Beekhuis noemen. Zonder hun fantastische inzet was deze renovatie financieel onhaalbaar geweest. Naast hen hebben ook anderen (o.a. facilitair) hun steentje bijgedragen. Bedankt mannen! Laat jullie inbreng ook anderen mogen inspireren om de handen uit de mouwen te steken.

Bij de bouw rondom de kantine lukt dat in ieder geval uitstekend. Sommige vrijwilligers zijn inmiddels meer avonden op onze bouw dan thuis. Prachtig om jong en oud hier aan het werk te zien. Over belangstelling hebben ze niet te klagen. Karel van de Kleij loopt toch al wat jaartjes mee maar vertelde dat hij nog nooit zoveel opzichters op een bouw heeft gehad. Ook dat hoort erbij en bewijst andermaal dat de uitbreidingsplannen ook breed leven binnen de vereniging.

Inmiddels zijn we "uit de grond" en gaat de opbouw beginnen. De fundering is klaar, de vloeren zijn gelegd en gestort. Het stellen voor het lijmwerk is in volle gang. Ook voor de leek is nu zichtbaar wat er allemaal gaat veranderen. Een prachtige ruimte waarin o.a. onze nieuwe keuken, koeling en opslag zullen worden gerealiseerd.

20171021 4

Onze vrijwilligers worden uiteraard van een natje en een droogje voorzien. Om dat allemaal te kunnen bekostigen gaat Arie de Graaf steeds de boer op om daar sponsoren voor te vinden. En niet zonder succes. Dankzij bijdragen van Vistaria Schaap uit Almelo, Fish en Food uit Apeldoorn en Klaas Jan van Arie de Graaf & zoon konden de bouwers met gevulde magen naar huis. Ook deze sponsoren danken we natuurlijk hartelijk en hopen hen ook weer gauw te zien aan de rode kant van de Westmaat.

20171021 3

In het volgende bouwjournaal aandacht voor de bedrijven die betrokken zijn bij de realisatie van de nieuwbouw. Ook hier geldt: zonder hun bijdrage zouden we nooit aan de bouw hebben kunnen beginnen. Maar daar later meer over.

Update 2 oktober 2017

Er worden iedere keer foto's gemaakt. Deze zijn nu allemaal te bewonderen in het special fotoalbum voor deze verbouwing.

Deel 2 - 20 september 2017

20170920 image2aAfgelopen week is een start gemaakt met de bouw van fase 1. Zoals bekend betreft fase 1 het verbouwen van de oude kleedkamers/opslag aan de noordkant van de kantine, tot nieuwe keuken, koeling en opslag. Door een ploeg vrijwilligers zijn er muren gesloopt, tegels verwijderd, de schoorsteen weggehaald en de nodige leidingen verwijderd of omgelegd.

Deze week wordt er uitgegraven en zullen de funderingswerkzaamheden starten. De palen worden geboord door Hoolwerf Heiwerken. Een van de vele sponsoren die eraan bijdragen dat de club deze bouw financieel kan dragen.

20170920 image3

De foto's geven al een eerste impressie. De vrijwilligers worden natuurlijk voorzien van een hapje en drankje. Met Arie de Graaf als drijvende kracht daarachter hebben onze sponsoren Sil de Graaf, De Kaaieman, Eb en Vloed en Alex Ruizendaal ervoor gezorgd dat de werkers konden genieten van gebakken tongetjes. Ook de Saucijzenbakker heeft zich van zijn beste kant laten zien door krachtvoer te leveren.20170920 image4

De kop is eraf. Karel van der Kleij, Herman Hoeve en Bram de Graaf, de uitvoerders op de bouw, hebben er alle vertrouwen in dat we voortvarend verder kunnen, maar attenderen erop aan dat niets vanzelf gaat. Er blijven vele handen nodig.

Meld je aan bij Karel (06 10716771) of geef het aan bij je aanvoerder/leider van je seniorenteam.

20170920 image5

Deel 1 - 1 september 2017

Binnenkort starten de werkzaamheden rondom de verbouw/nieuwbouw van de kantine. Zoals bekend worden deze in 4 fases uitgevoerd, waarbij voor fase 1 en 2 definitief akkoord is ontvangen van de leden.

Op de ALV van mei hebben we met elkaar afgesproken dat het succes van dit project staat of valt met de inzet van eigen mensen. Alle hulp is hierbij welkom: bouwvakkers, maar ook slopers, denkers en doeners.  Diverse mensen hebben al toegezegd te willen helpen. Dit gaan we nu in kaart brengen. Maar we hebben niet snel genoeg mensen. Dus meld je aan als je de komende tijd mee wilt helpen aan het realiseren van onze plannen. Dat kan middels een mail naar [email protected] of een belletje naar een van de mensen van het bouwteam .

Dat bouwteam bestaat uit diverse mensen. De uitvoering en organisatie is in handen van Karel van der Kleij, (06 - 10716771) en Herman (06 - 10314040) Herman Hoeve en Bram de Graaf.  Als bestuur en bouwcommissie zijn we blij dat deze mannen de kar gaan trekken. De bouwcommissie bestaat verder uit Jan Gerard Koelewijn (vz), Jaco Blotenburg (teken- en rekenwerk) en Jaco Duijst (E&W installaties). Vanuit het bestuur zijn Martin Koelewijn, André Beukers en Frank van den Bos erbij betrokken.

Regelmatig zal er op de site een verslagje komen van de stand van zaken.

Verbouwplannen gepresenteerd op ALV

Al langere tijd leeft binnen de vereniging de behoefte om de kantine eens een flinke opknapbeurt te geven. Enige jaren geleden is daar ook een aanzet toe gemaakt door de entree met de toiletgroepen aan te pakken. Daarna kwam er, noodgedwongen, wat de klad in. Met de fantastische opbrengst van de veiling in het najaar van 2016 ontstond weer de mogelijkheid om de plannen nieuw leven in te blazen. Maar goed ook, want met name de keuken is dringend aan vervanging toe.

Het proces tot nu toe
Begin dit jaar is onder de bezielende leiding van Jan Gerard Koelewijn een bouwcommissie in het leven geroepen. Deze commissie is begonnen met het inventariseren van de wensen en behoeften. Voor de kantine betekent dit, naast het dringend noodzakelijk vervangen van de keuken, ook een andere oriëntatie van de snackbar en een betere opstelling van de bar en koffie-uitgifte. Daarnaast kampen we ook met een chronisch tekort aan vergaderruimte en is er de behoefte om het visbakken en de kledinguitgifte anders te organiseren.

Op basis van deze inventarisatie en wat bezoekjes aan andere clubs is een vlekkenplan en een eerste conceptontwerp gemaakt. Dat is vervolgens met de verschillende belanghebbenden doorgesproken. Vervolgens is een kostencalculatie gemaakt (hierover later meer) en is het plan voorgelegd aan bestuur en RvA. Uiteindelijk is in de ALV van 30 mei door de leden een akkoord gegeven om te starten met de uitvoering van fase 1 & 2.

3D Aanzicht Bouwfase 3

Planning
Het is de bedoeling om na de bouwvak (vooropgesteld dat de vergunning binnen is) te beginnen met de uitvoering van fase 1. Als het allemaal lukt, dan zou deze fase in de zomer van 2018 klaar moeten zijn, zodat fase 2 zoveel mogelijk in deze zomerstop uitgevoerd kan worden. Voor zowel de planning als de financiering geldt dat er in de huidige schattingen al behoorlijk rekening gehouden wordt met zelfwerkzaamheid en bijdragen in natura (manuren of materialen) door sponsoren. We moeten ons realiseren dat dit een keiharde voorwaarde is om deze plannen te kunnen realiseren. Het is dus van het grootste belang dat we de toezeggingen en inschattingen werkelijkheid kunnen laten worden. Laten we dus met z’n allen de schouders eronder zetten!

3D Aanzicht Bouwfase 1