Nieuws

Volgen op

Geen voorjaars-ALV, wel bestuursverkiezing

Na rijp beraad is het bestuur tot de conclusie gekomen om dit jaar (opnieuw) geen ALV te plannen in het voorjaar. 

Lange tijd was het onzeker onder welke omstandigheden het seizoen gestart kan worden, hetgeen het opstellen van een begroting moeilijk maakt. Om te voorkomen dat een vastgestelde begroting een week later al weer achterhaald zou zijn, hebben we zo lang mogelijk  gewacht. Inmiddels is er meer duidelijk en krijgt de begroting steeds meer vorm. Echter, we zijn nu wel in de periode beland dat het door vakanties moeilijk wordt om een geschikte datum te vinden. We zullen dus opnieuw geen ALV plannen dit voorjaar. De concept begroting zal met de Raad van Advies in detail worden doorgenomen en dan in de ALV in het najaar formeel door de leden moeten worden vastgesteld.

Daarnaast was het de bedoeling om op de voorjaars-ALV ook bestuursverkiezingen te houden. Esmeralda van Halteren is na een lange staat van dienst nu statutair aftredend en niet herkiesbaar. Het bestuur draagt Jaap Jan de Graaf voor als kandidaat bestuurslid. Jaap Jan zal zichzelf uitgebreid voorstellen in een interview met IJsselmeervogels TV dat te zien is op het YouTube-kanaal

Ook in de Raad van Advies is een wisseling van de wacht gepland. Volgens het door de Raad van Advies zelf opgestelde rooster is Menno Matthijssen nu aftredend. Het bestuur draagt Evert Jan Matthijssen voor als kandidaat lid van de RvA.

Beide benoemingen moeten door de ALV bekrachtigd worden. Dat kan nu dus pas in het najaar. Het bestuur stelt voor om beide benoemingen per 15 juli effectief van kracht te laten zijn. Bezwaren tegen deze gang van zaken kunnen worden ingediend bij de secretaris via [email protected].

Het bestuur vraagt om uw begrip voor deze bijzondere omstandigheden.

 

Terug

Deel via
Alle evenementen

Evenementen

23
sept
Creators FC

Creators FC
De Westmaat

Alle evenementen