Nieuws

Volgen op

Update van het bestuur #4

In deze bijzondere tijd proberen we u met enige regelmaat te informeren over de laatste stand van zaken. Zolang onze ‘gewone’ ontmoetingen op het veld tot een minimum beperkt blijven moeten we het daar mee doen.

Wat speelt er momenteel? Wat is de huidige stand van zaken? Het is onmogelijk om in een update alles te benoemen wat speelt rond de bestuurstafel of de club. Over een aantal zaken bent u eerder al via de website geïnformeerd: contracten van trainers en spelers, het opstarten van trainingen, de instuif van de Kleine Rode Vogels, sponsornieuws en de zoektocht naar een nieuwe TC natuurlijk. Over dat laatste nog het volgende. Uiteraard betreuren wij de commotie die ontstond na diverse publicaties in de pers en de daaropvolgende reacties. De verleiding om inhoudelijk te reageren is er mogelijk wel, maar we stellen nadrukkelijk het belang van de club voorop. En dat belang is dat er op een zorgvuldige wijze gewerkt wordt aan een nieuwe TC waarbij de inhoud van het eerder op de site gepubliceerde voor zich spreekt.

Start competitie

De vraag die velen bezighoudt: wanneer mogen de spelers in competitieverband weer de wei in? En is dat dan met of zonder publiek? Helaas kunnen ook wij het u niet vertellen. Wel weten we dat de KNVB sterk insteekt op een start rond begin september, maar zich laat leiden door overheidsregels, zodat het ook later kan worden. Een vraag waar met name de top van het amateurvoetbal mee worstelt is of die start met of zonder publiek zal zijn. Zonder publiek spelen is feitelijk geen optie voor ons, sportief noch economisch. Inmiddels is gelukkig duidelijk dat onze horecafaciliteiten vanaf 1 juli weer open mogen. Uiteraard met restricties, maar toch: een stap in de goede richting. Verder zijn de clubs in kaart aan het brengen hoeveel bezoekers we kwijt zouden kunnen met de anderhalvemeterregel. Of dat zal gaan gebeuren en voor hoe lang, we weten het niet. De afgelopen weken is het bestuur allerlei scenario’s aan het doorrekenen. Zonder publiek, voor een deel van of voor het hele seizoen. Met een beetje publiek, tijdelijk of het gehele seizoen. Met, zonder of met aangepaste evenementen. Zo ook voor de horeca-inkomsten en de ontwikkeling van de sponsorinkomsten. Het zal u niet verbazen dat alle scenario’s een negatief beeld zullen geven. Een voetbalclub met veel vaste kosten, maar met verlies van een (groot) deel van de inkomsten: dat geeft zorgen en problemen. Uiteraard wordt er voor en achter de schermen druk aan gewerkt om de schade zoveel mogelijk te beperken. We weten dat we een heel trouwe aanhang hebben. Met veel spelende en niet-spelende leden. Met veel tribunejaarkaarthouders. We hopen en rekenen erop dat die, ook financieel, achter de club blijven staan en de club ook financieel helpen overeind te blijven. Diezelfde hoop hebben we uiteraard ook wat betreft onze sponsoren. Wat kunnen we hen de komende tijd bieden? We weten het nog niet, maar zijn ook hier achter de schermen druk bezig om alles in het werk te stellen hen zo goed mogelijk te faciliteren. We weten hoe belangrijk de sponsorinkomsten zijn voor de club. Zonder die sponsoren ook geen topamateurvoetbal. Gelukkig hebben we veel loyale sponsoren, die ons ook in deze bijzondere tijd zullen blijven steunen. Dat neemt niet weg dat de onzekere toekomst ons allen toch in problemen brengt. Dat noopt dus ook tot het nemen van maatregelen. Zeer scherp op de kosten letten en waar het kan ook snijden in die kosten. Hoe, en in welke mate? Ook hiervoor geldt dat er met diverse scenario’s rekening wordt gehouden. Kortom, heel veel vragen en nog weinig zekerheden. Wordt zeker vervolgd.

Kosten, investeren, bouwen.

Wellicht denkt u, waarom toch nog kosten maken, bijvoorbeeld bij de bouw van fase 3? Het antwoord is eenvoudig: 95% van de kosten die gemaakt moeten worden waren al vastgelegd/uitgegeven op het moment dat de coronacrisis begon. Stoppen met de bouw zou dan ook nauwelijks financiële besparingen opleveren, daarom maken we de bouw af. En laat dat nu gelukkig iets positiefs zijn in deze bijzondere tijden. Zoals de foto’s (worden toegevoegd) laten zien wordt het een prachtig geheel. Qua accommodatie zijn we op dit gebied dan ook klaar voor de toekomst. Eind juni hopen we alles definitief op te leveren en in gebruik te nemen. Met dank aan die fantastische vrijwilligersploeg die nooit genoeg in het zonnetje gezet kan worden. Zonder hen en zonder sponsoren had dit bouwwerk het dubbele gekost van wat was begroot. Een begroting waar we nu binnen blijven. Sterker nog, al met al realiseren we voor het begrote bedrag veel meer dan in eerste instantie bedacht. Tussen neus en lippen door is immers het wedstrijdsecretariaat ook helemaal opgeknapt en klaar voor de toekomst.

Een andere ‘kostenpost’ betreft het O23-elftal. Hoe het in de wereld komt is ons een raadsel, maar we horen dat hier bedragen van ‘een ton of anderhalf’ mee gemoeid zouden zijn. Laten we u uit de droom helpen: dit is een broodje-aap-verhaal. Het budget 2020-2021 voor A-selectie en het O23 elftal is nagenoeg gelijk aan het budget van het seizoen 2019-2020 voor A-selectie en tweede elftal. Waarom dan een O23 elftal. Al eerder hebben we daar iets over verteld. Maar voor alle duidelijkheid; het beleid van de club is om op een hoog niveau op te leiden en te werken aan doorstroming van eigen jeugd naar ons eerste elftal. Getalsmatig gaat dat de laatste jaren best aardig. Zo rond de 40~45% van onze A-selectie bestond uit spelers die uit eigen opleiding afkomstig zijn. Al dan niet na een tijdelijk uitstapje naar een BVO. Tegelijkertijd blijkt dat de laatste stap, van selectiespeler naar min of meer vaste eerste-elftalspeler een heel lastige is. Vooral voor de jongens die de stap van ons hoogste opleidingsteam (O19) naar het eerste maken. Dit probleem wordt ook door de KNVB onderkend. Om die reden heeft men het initiatief genomen om de jeugdopleiding te verlengen en met een O21 en O23 competitie te komen. De O21-competitie is (kort samengevat) specifiek voor betaald voetbalclubs en amateurclubs met een heel grote jeugdafdeling (waarvan de O19 op minimaal 2e divisie niveau speelt). De O23-competitie wordt een interessante competitie waaraan veel gerenommeerde amateurclubs meedoen. Deze gaan in poules van 8 teams een dubbele competitie spelen waarbij men dus 2 keer per jaar kan promoveren en degraderen. Omdat onze O19 op hoog niveau speelt (2e divisie) stapt IJsselmeervogels in op het hoogste O23 niveau. Met als doel de stap tussen A-selectie/basis en jeugdopleiding te verkleinen.

Tot slot: in deze bijzondere turbulente tijd met veel onzekerheden is het onmogelijk een betrouwbare begroting voor het seizoen 2020/2021 op te stellen. De afgelopen jaren hebben we in de voorjaars ALV telkens de begroting voor het komende jaar vastgesteld. Dat gaat dit jaar niet lukken. Om die reden stellen deze ALV uit tot een later moment dit jaar. Jammer, maar gegeven de omstandigheden in onze ogen het beste.

Terug

Deel via
Alle evenementen

Evenementen

18
juli
Herubo-toernooi

Herubo-toernooi
Sportpark de Westmaat

24
juli
Buitenbingo

Buitenbingo
Terras voor het clubhuis

Alle evenementen
Alle video's

Recente media

Alle video's