Nieuws

Volgen op
03
nov

Nieuwe uitnodiging Algemene Ledenvergadering

De eerder voor 30 september geplande Algemene Ledenvergadering zal nu worden gehouden op dinsdag 3 november 2020. Vanwege de huidige coronamaatregelen zal de ledenvergadering op digitale wijze gehouden worden. Daarnaast kan een klein aantal leden fysiek aanwezig zijn. De agenda zal beperkt blijven tot de punten die statutair nu afgehandeld dienen te worden.

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering v.v. IJsselmeervogels

Datum: dinsdag 3 november 2020, aanvang 20:00 uur
locatie: Online -  Salentein Lounge v.v. IJsselmeervogels

Agenda

 1. Opening vergadering
 2. Vaststellen notulen van de ALV’s gehouden op 20 november en 12 december 2019
 3. Jaarverslag secretaris
 4. Financieel verslag 2019-2020 & Begroting 2020-2021
  1. Toelichting bestuurslid Financiële Zaken
  2. Samenstellingsverklaring accountant
  3. Goedkeuring financieel verslag. Verlenen van decharge aan het bestuur
 5. Bestuursverkiezing
  Aftredend en herkiesbaar: A.E. Beukers
 6. Gelegenheid tot het indienen vragen bestemd voor de rondvraag.
 7. Beantwoording schriftelijke vragen
 8. Sluiting vergadering

Vanwege de huidige beperkingen zal de vergadering op digitale wijze gehouden worden. Daarnaast kan een zeer beperkt aantal leden fysiek aanwezig zijn. Voor deze vergadering dient u zich aan te melden bij de secretaris. Dit kan door een mailtje te sturen naar [email protected] onder vermelding van uw lidnummer (dit kunt u vinden op uw ledenpas). U krijgt dan een persoonlijke mail met daarin de informatie hou u kunt deelnemen. In de mail kunt u ook aangeven of u liever fysiek aanwezig wilt zijn bij deze ledenvergadering.

Het jaarverslag is hier te downloaden. De notulen van de vorige vergadering zijn voor leden op te vragen bij de secretaris via [email protected] onder vermelding van het lidnummer (te vinden op de ledenpas).

Voor geïnteresseerden is er de mogelijkheid om de jaarrekening in te zien. U kunt zich hiervoor aanmelden per e-mail bij het bestuurslid Financiële Zaken [email protected] onder vermelding van het lidnummer (te vinden op de ledenpas).

Terug

Deel via