Aanmelden

Volgen op

Aanmelden leden

Leden die een thuiswedstrijd willen bezoeken, dienen zich van tevoren digitaal aan te melden via de website. Dit kan vanaf de vrijdagochtend voorafgaand aan de wedstrijddag. Volg de aanwijzingen op de site. Vul alle noodzakelijke velden in. U ontvangt een ticket via de mail. U kunt deze printen of opslaan op uw telefoon. Bij de ingang wordt uw ticket gescand (niet uw ledenkaart). Op de bevestiging staat op welke Staantribune u bent ingedeeld en via welke ingang u deze kunt bereiken. Op de staantribunes staan stippen als hulpmiddel om aan de 1,5 meter afstandsregel te kunnen voldoen. Zoals bekend mogen jongeren tot 18 jaar wel bij elkaar staan. Deze worden geacht plaats te nemen op Staantribune 4, ter hoogte van vak Midden Noord.

In de rust kunt u bij de pantry’s koffie of een drankje halen. Ook daar weer afstand houden en direct terug naar uw staanplaats.

Via pijlen en borden wordt de looprichting naar Clubhuis en Uitgang aangegeven.