Onze club

Volgen op
26
okt

Zwemfestijn op vrijdag 26 oktober

Ga op vrijdag 26 oktober mee met de Kidsclub zwemmen in de Duker.

31
okt

Algemene Ledenvergadering

Op woensdag 31 oktober zal de algemene ledenvergadering (ALV) gehouden worden in de kantine van IJsselmeervogels.
Aanvang: 20:00 uur.

Agenda

 1. Opening vergadering
  1. Openingswoord voorzitter
  2. Gedenken overleden leden
 2. Vaststellen notulen van de ALV gehouden op 31 mei 2018 en 21 juni 2018
 3. Jaarverslag secretaris
 4. Financieel verslag 2017-2018
  1. Toelichting bestuurslid Financiële Zaken
  2. Samenstellingsverklaring accountant
  3. Goedkeuring financieel verslag. Verlenen van decharge aan het bestuur
 5. Update vanuit de verschillende bestuursportefeuilles
 6. Gelegenheid tot het indienen van schriftelijke vragen bestemd voor de rondvraag. Deze vragen dienen aan het bestuur gericht te worden.
 7. Pauze
 8. Bestuursverkiezing
  Aftredend en herkiesbaar: dhr. F. van den Bos & W. Muijs
  Aftredend en niet herkiesbaar: dhr. M.M. de Graaf. Het bestuur draagt dhr. P.F. Heinen voor als kandidaat bestuurslid. De voordracht van tegenkandidaten kan t/m 24 oktober 2018 conform de statuten bij de secretaris worden ingediend.
 9. Beantwoording schriftelijke vragen
 10. Sluiting vergadering

Toegang uitsluitend op vertoon van een geldige ledenpas.

Het jaarverslag en de nieuwe statuten zijn te downloaden van onze website. De notulen van de vorige vergadering zijn voor leden op te vragen bij de secretaris via [email protected] onder vermelding van het lidnummer (te vinden op de ledenpas).

Voor geïnteresseerden is er de mogelijkheid om de jaarrekening in te zien. U kunt zich hiervoor aanmelden per e-mail bij het bestuurslid Financiële Zaken ([email protected]).

01
nov

Vis bakken

Donderdag 1 november wordt er na afloop van de training van het eerste elftal door Supportersclub N.A.S. kibbeling gebakken voor de aanwezigen in de kantine. Dit ter introductie van de vervanging van Jupiler en Hertog Jan in Amstel en Heineken Bier.

Er zal ook een tombola gehouden worden. Dit zal allemaal ten goede komen voor de aankleding van de verbouwde kantine.

Iedereen die IJsselmeervogels een warm hart toedraagt is welkom om mee te komen eten en te genieten van ons nieuwe bier.

Visbakken 1 nov staand

02
nov

2 november: Culinaire veilingavond!

Op vrijdagavond 2 november 2018 zal in sporthal de Toekomst de culinaire veilingavond plaatsvinden. Wijn, entertainment en delicatessen zullen andermaal centraal staan en tevens zullen er diverse unieke en zeer exclusieve veilingkavels worden aangeboden. Naast de sfeer en spraakmakende veilingitems zal ook de inrichting van de sfeervol gerichte sporthal de Toekomst een make-over krijgen. Voor de liefhebbers kunnen uiteraard ook de voetjes van de vloer.

24
nov

Sinterklaasfeest

Op zaterdagochtend 24 november zal de Sint met zijn pieten langs de rode zijde van de Westmaat komen.

Alle video's

Recente media

Alle video's