Onze club

Volgen op
30
sept

Algemene Ledenvergadering

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering v.v. IJsselmeervogels

Datum: woensdag 30 september 2020, aanvang 20:00 uur
locatie: kantine v.v. IJsselmeervogels

Agenda

 1. Opening vergadering
  1. Openingswoord voorzitter
  2. Gedenken overleden leden
 2. Vaststellen notulen van de ALV’s gehouden op 20 november en 12 december 2019
 3. Jaarverslag secretaris
 4. Financieel verslag 2019-2020 & Begroting 2020-2021
  1. Toelichting bestuurslid Financiële Zaken
  2. Samenstellingsverklaring accountant
  3. Goedkeuring financieel verslag. Verlenen van decharge aan het bestuur
 5. Update vanuit de verschillende bestuursportefeuilles
 6. Gelegenheid tot het indienen van schriftelijke vragen bestemd voor de rondvraag. Deze vragen dienen aan het bestuur gericht te worden.
  Pauze
 7. Beantwoording schriftelijke vragen
 8. Sluiting vergadering

Toegang uitsluitend op vertoon van een geldige ledenpas. Vanwege de coronamaatregelen geldt een maximum aantal leden dat de vergadering kan bijwonen.

Het jaarverslag is hier te downloaden. De notulen van de vorige vergadering zijn voor leden op te vragen bij de secretaris via [email protected] onder vermelding van het lidnummer (te vinden op de ledenpas).

Voor geïnteresseerden is er de mogelijkheid om de jaarrekening in te zien. U kunt zich hiervoor aanmelden per e-mail bij het bestuurslid Financiële Zaken [email protected] onder vermelding van het lidnummer (te vinden op de ledenpas).

Alle video's

Recente media

Alle video's