Nieuws

Volgen op

Algemene Ledenvergadering

Op dinsdag 28 mei zal de algemene ledenvergadering (ALV) gehouden worden in de kantine van IJsselmeervogels.
Aanvang: 20:00 uur.

Agenda

 1. Opening vergadering
 2. Vaststellen notulen van de ALV gehouden op 31 oktober 2018
 3. Begroting 2019-2020 & stand van zaken 2018-2019
 4. Fase 3 Verbouw
 5. Voordracht van Cees de Jong tot nieuw lid RvA
 6. Bestuursverkiezing
  Vanuit het bestuur wordt Gijs de Graaf voorgedragen als kandidaat bestuurslid voor de portefeuille Events.
  De voordracht van tegenkandidaten kan t/m maandag 20 mei 2019 conform de statuten bij de secretaris worden ingediend)
 7. Pauze – mogelijkheid tot het indienen van schriftelijke vragen
 8. Beantwoording schriftelijke vragen
 9. Sluiting vergadering

Toegang uitsluitend op vertoon van een geldige ledenpas.

Het jaarverslag en de nieuwe statuten zijn te downloaden van onze website. De notulen van de vorige vergadering zijn voor leden op te vragen bij de secretaris via [email protected] onder vermelding van het lidnummer (te vinden op de ledenpas).

Terug

Deel via
Alle video's

Recente media

Alle video's