Nieuws

Volgen op

Bekijk het nu!

De nieuwste aflevering van 'op de bank met...' staat online. Pierre van der Gijp ontvangt Frank van den Bos (voorzitter) en Theo Muijs (secretaris) op zijn bank.

Fantastische opbrengst voor de ZalmAktie 2021

Het is het ZalmAktie-team ook dit jaar weer gelukt om een prachtig bedrag op te halen. Alle inspanningen zijn niet voor niets geweest en daarom een grote dank aan alle vrijwilligers die hun steentje hebben bijgedragen. Zonder hen kan een aktie als deze niet zo succesvol zijn. Tot slot een groot dank-je-wel naar Fishpartners, Koelewijn's Haringinleggerij en Edelcollecties voor hun bijdragen aan de actie en natuurlijk de bedrijven en alle particulieren die een bestelling hebben gedaan.

Schitterende kerstattentie!

We mogen als club ontzettend dankbaar zijn en ons enorm rijk rekenen met zoveel trouwe vrijwilligers! Een groots dank-je-wel is daarvoor op zijn plaats. Het werk dat jullie ook in dit afgelopen jaar hebben verricht is onbetaalbaar.

Zalmaktie.nl voor vijfde jaar op rij uitverkocht!

We gaan met een warm gevoel de kerstdagen in. Zojuist is namelijk de laatste bestelling voor onze zalmaktie binnengekomen, die ervoor zorgde dat we uitverkocht zijn. De Zalmaktie 2021 is daarmee een enorm succes geworden en is daarmee voor het vijfde (!) jaar op rij uitverkocht. 

Geurt de Graaf benoemd tot erelid

Tijdens de algemene ledenvergadering is Geurt de Graaf door het bestuur voorgedragen als erelid. De aanwezige leden hebben unaniem ingestemd met het voorstel waardoor het erelidmaatschap een feit werd. Geurt ontving de erepenning en een bos bloemen en het welverdiende applaus op de ledenvergadering.

Algemene Ledenvergadering

Op dinsdag 2 november zal de algemene ledenvergadering (ALV) gehouden worden in de kantine van IJsselmeervogels.
Aanvang: 20:00 uur.

Agenda

 1. Opening vergadering
 2. Vaststellen notulen van de ALV gehouden op 2 november 2020
 3. Jaarverslag secretaris
 4. Financieel verslag 2020-2021 & Begroting 2021-2022
  a. Toelichting bestuurslid Financiële Zaken
  b. Samenstellingsverklaring accountant
  c. Goedkeuring financieel verslag. Verlenen van decharge aan het bestuur
 5. Bestuursverkiezing.
  a. Aftredend en niet herkiesbaar: E.A. van Halteren. In deze vacature is benoemd J.J. de Graaf per 15 juli. Het bestuur verzoekt de vergadering deze benoeming te bekrachtigen.
  b. Aftredend en niet herkiesbaar: M. Koelewijn.
 6. 6. Voordracht kandidaat Raad van Advies
  a. Aftredend en niet herkiesbaar: M.M. Matthijssen. In deze vacature is door het bestuur voorgedragen: E.J. Matthijssen. Het bestuur verzoekt de vergadering deze voordracht te bevestigen.
 7. Gelegenheid tot het indienen van schriftelijke vragen bestemd voor de rondvraag. Deze vragen dienen aan het bestuur gericht te worden
 8. Beantwoording schriftelijke vragen
 9. Sluiting vergadering

Toegang uitsluitend op vertoon van een geldige ledenpas.

Het jaarverslag is hier te downloaden. De notulen van de vorige vergadering zijn voor leden op te vragen bij de secretaris via [email protected] onder vermelding van het lidnummer (te vinden op de ledenpas).

Voor geïnteresseerden is er de mogelijkheid om de jaarrekening in te zien. U kunt zich hiervoor aanmelden per e-mail bij het bestuurslid Financiële Zaken [email protected] onder vermelding van het lidnummer.

Word wedstrijdbal jongen of meisje tijdens het EK

Altijd al eens wedstrijdbal jongen of meisje willen zijn tijdens een EK? Pak dan nu je kans!


Er bestaat de kans om wedstrijdbal jongen of meisje te worden tijdens het aankomende EK voetbal tijdens de zomer.
Lijkt dit iets voor jou, schrijf je dan in via deze link: https://campaign.volkswagen.nl/wedstrijdbaldrager?utm_medium=email&utm_source=eDM&utm_campaign=wedstrijdbal

Prachtige opbrengst Zalmaktie

Ondanks alle maatregelen en beperkingen is het gelukt om een fantastisch bedrag op te halen voor IJsselmeervogels. Een groot compliment en veel dankbaarheid voor de vrijwilligers die zich hebben ingezet, bedrijven die een sponsoring hebben gedaan en natuurlijk alle afnemers van de zalmen.

Bondscoach bedankt onze vrijwilligers

Bondscoach Frank de Boer richt na zijn recente persconferentie de aandacht op de vrijwilligers van IJsselmeervogels. Net als wij eerder deze week, spreekt ook de bondscoach van het Nederlands elftal de waardering uit voor alle Rooie vrijwilligers. 

Zalmaktie.nl bezorgt op locatie bij u!

Mede vanwege de Coronamaatregelen biedt IJsselmeervogels de mogelijkheid om de ambachtelijke, versgerookte zalmen te laten bezorgen. Voor een kleine bijdrage van 6 euro per bezorgadres komt het Zalm-bezorgteam de zalm(en) bij u thuis, of op de zaak, afleveren. 

Alle evenementen

Evenementen

13
mei
Culinaire veilingavond!

Culinaire veilingavond!
Restaurant 'De Toekomst'

Alle evenementen