Nieuws

Volgen op

Algemene Ledenvergadering

Op dinsdag 2 november zal de algemene ledenvergadering (ALV) gehouden worden in de kantine van IJsselmeervogels.
Aanvang: 20:00 uur.

Agenda

 1. Opening vergadering
 2. Vaststellen notulen van de ALV gehouden op 2 november 2020
 3. Jaarverslag secretaris
 4. Financieel verslag 2020-2021 & Begroting 2021-2022
  a. Toelichting bestuurslid Financiële Zaken
  b. Samenstellingsverklaring accountant
  c. Goedkeuring financieel verslag. Verlenen van decharge aan het bestuur
 5. Bestuursverkiezing.
  a. Aftredend en niet herkiesbaar: E.A. van Halteren. In deze vacature is benoemd J.J. de Graaf per 15 juli. Het bestuur verzoekt de vergadering deze benoeming te bekrachtigen.
  b. Aftredend en niet herkiesbaar: M. Koelewijn.
 6. 6. Voordracht kandidaat Raad van Advies
  a. Aftredend en niet herkiesbaar: M.M. Matthijssen. In deze vacature is door het bestuur voorgedragen: E.J. Matthijssen. Het bestuur verzoekt de vergadering deze voordracht te bevestigen.
 7. Gelegenheid tot het indienen van schriftelijke vragen bestemd voor de rondvraag. Deze vragen dienen aan het bestuur gericht te worden
 8. Beantwoording schriftelijke vragen
 9. Sluiting vergadering

Toegang uitsluitend op vertoon van een geldige ledenpas.

Het jaarverslag is hier te downloaden. De notulen van de vorige vergadering zijn voor leden op te vragen bij de secretaris via [email protected] onder vermelding van het lidnummer (te vinden op de ledenpas).

Voor geïnteresseerden is er de mogelijkheid om de jaarrekening in te zien. U kunt zich hiervoor aanmelden per e-mail bij het bestuurslid Financiële Zaken [email protected] onder vermelding van het lidnummer.

Terug

Deel via
Alle evenementen

Evenementen

22
dec
Kerstborrel

Kerstborrel
Clubhuis

11
feb
Culinaire veilingavond!

Culinaire veilingavond!
Restaurant 'De Toekomst'

Alle evenementen