Nieuws

Volgen op
20
nov

Update: Algemene Ledenvergadering

Op woensdag 20 november zal de algemene ledenvergadering (ALV) gehouden worden in de kantine van IJsselmeervogels.
Aanvang: 20:00 uur.

Agenda

 1. Opening vergadering
  • Openingswoord voorzitter
  • Gedenken overleden leden
 2. Vaststellen notulen van de ALV gehouden op 28 mei 2019
 3. Jaarverslag secretaris
 4. Financieel verslag 2018-2019
  • Toelichting bestuurslid Financiële Zaken
  • Samenstellingsverklaring accountant
  • Goedkeuring financieel verslag. Verlenen van decharge aan het bestuur
 5. Toelichting statutenwijziging i.v.m. licentie-eis KNVB
 6. Update vanuit de verschillende bestuursportefeuilles
 7. Gelegenheid tot het indienen van schriftelijke vragen bestemd voor de rondvraag. Deze vragen dienen aan het bestuur gericht te worden.
 8. Pauze

 9. Beantwoording schriftelijke vragen
 10. Sluiting vergadering

Toegang uitsluitend op vertoon van een geldige ledenpas.

Hier kunt u het jaarverslag en de voorgestelde statutenwijziging downloaden.

De notulen van de vorige vergadering zijn voor leden op te vragen bij de secretaris via [email protected] onder vermelding van het lidnummer (te vinden op de ledenpas).

Voor geïnteresseerden is er de mogelijkheid om de jaarrekening in te zien. U kunt zich hiervoor aanmelden per e-mail bij het bestuurslid Financiële Zaken [email protected] onder vermelding van het lidnummer (te vinden op de ledenpas).

Terug

Deel via
Alle evenementen

Evenementen

15
nov
Tongavond 2019

Tongavond 2019
Clubhuis IJsselmeervogels

20
nov
Algemene Ledenvergadering

Algemene Ledenvergadering
Kantine IJsselmeervogels

23
nov
Sinterklaasfeest 23 november

Sinterklaasfeest 23 november
Kantine IJsselmeervogels

26
nov
Sligro Sponsoravond 2019

Sligro Sponsoravond 2019
Sligro Amersfoort

Alle evenementen
Alle video's

Recente media

Alle video's