Nieuws

Volgen op

Vuurwerkverbod!

Wij willen alle toeschouwers die woensdag aanwezig zijn bij het TOTO KNVB Bekerduel tussen IJsselmeervogels en Excelsior Rotterdam erop wijzen dat het afsteken van vuurwerk verboden is.

De KNVB heeft gesteld dat het verboden is om voor, tijdens en na de wedstrijd vuurwerk af te steken (zie ook onderaan de richtlijn van de KNVB). Het wel afsteken hiervan kan forse boetes tot gevolg hebben voor een of beide verenigingen. Daarnaast speelt IJsselmeervogels op kunstgras, waardoor grote schade kan ontstaan aan het veld.

Wij rekenen op uw begrip en medewerking. Schade voor de vereniging, in welke vorm dan ook, zal worden verhaald op de daders.

Richtlijn KNVB:

Het is verboden om voor, tijdens en na de wedstrijd vuurwerk af te steken. Onder vuurwerk wordt verstaan: alle producten, bestemd voor vermakelijkheidsdoeleinden, die met een ontstekingsmiddel, tot ontbranding kunnen worden gebracht. Ook fakkels en rookpotten vallen onder de noemer vuurwerk. De vereniging stelt alles in het werk om te voorkomen dat er vuurwerk wordt afgestoken voor, tijdens en na de wedstrijd. De thuisspelende vereniging maakt daarvoor voorafgaand aan de wedstrijd aan de supporters (bezoekers) duidelijk kenbaar dat het verboden is om vuurwerk af te steken. Indien er toch sprake is van het afsteken van vuurwerk, dan wordt hiervan aangifte gedaan bij de aanklager. Zowel de thuisspelende als de bezoekende vereniging kan in staat van beschuldiging worden gesteld. De door de vereniging aangestelde scheidsrechtersbegeleider stelt het arbitrale trio op de hoogte van de door de vereniging genomen maatregelen ter voorkoming van het afsteken van vuurwerk. De scheidsrechter mag geen toestemming verlenen voor het afsteken van vuurwerk.

Terug

Deel via
Alle evenementen

Evenementen

22
dec
Kerstborrel

Kerstborrel
Clubhuis

11
feb
Culinaire veilingavond!

Culinaire veilingavond!
Restaurant 'De Toekomst'

Alle evenementen